หน้าหลัก > แพ็คเกจและโปรโมชั่น

แพ็คเกจและโปรโมชั่น


ผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกเลือดล้างไต
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย
แพ็คเกจตรวจสุขภาพชาย-หญิง
โปรแกรมตรวจ คลินิคนิรนาม MIH
HIV รู้เร็วรักษาได้ ตรวจแบบนิรนามไม่ต้องเปิดเผยชื่อ
ตรวจหาเชื้อ RSV * ไข้หวัดใหญ่ * COVID
โปรวัคซีนเด็ก
ตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ไม่ต้องอาย
ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน