ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แพ็คเกจและโปรโมชั่น


ผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกเลือดล้างไต


ดูรายละเอียด


แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย


ดูรายละเอียด


แพ็คเกจตรวจสุขภาพชาย-หญิง


ดูรายละเอียด


โปรแกรมตรวจ คลินิคนิรนาม MIH


ดูรายละเอียด


HIV รู้เร็วรักษาได้
ตรวจแบบนิรนามไม่ต้องเปิดเผยชื่อ


ดูรายละเอียด


ตรวจหาเชื้อ RSV * ไข้หวัดใหญ่ * COVID


ดูรายละเอียด


โปรวัคซีนเด็ก


ดูรายละเอียด


ตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตัวเอง
*** ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ไม่ต้องอาย ***


ดูรายละเอียด


ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน


ดูรายละเอียด

<

บทความสุขภาพดูทั้งหมด